530-864-935 884 600 282   kobietadekektyw24@gmail.com

Podstawa Prawna

Podstawa Prawna

Specjalizujemy się wykonywaniu usług detektywistycznych

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych określa ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych

przepisów, a w szczególności:

* W sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
* W sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: – wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, – bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
* Sprawdzenie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,* Poszukiwanie osób za granicą,
* Poszukiwanie zaginionych lub ukrywających się,
* Poszukiwanie mienia,
* Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego (zleceniodawcą tych czynności nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach),